Charakteristika kurzů

Hlas je naším sebevyjádřením, zpěv čistým projevem duše.

Svojí prací se zaměřuji na dvě základní oblasti. Tou první je postupné poznávání svého těla jako dokonalého nástroje a jeho používání. Primárním cílem je naučit se v rámci svých individuálních předpokladů zacházet s hlasem: správně dýchat, vyslovovat, využívat rezonanční prostory apod.

Druhým zacílením je proniknutí do duševní roviny, kdy rozezněním harmonických vibrací v nás docházíme k duševnímu uvolnění a postupně až do stavu vnitřního souladu těla, mysli a duše. Ovládnutým dechem se vypořádáme s trémou, strachem i panikou, naučíme se lépe zvládat stresové situace v každodenním životě.

Bonusem je pak i uvědomování si své duchovní podstaty, otevírání srdeční a krční čakry, zklidnění mysli.

Každá lekce je zahájena psychosomatickým uvolněním, protože po namáhavém pracovním dni je třeba tělo uvolnit a tak svůj nástroj připravit. Dechem uvolňujeme tělo, vnitřním zrakem mapujeme rezonanční prostory, které pak probouzíme, vyplňujeme láskyplnou energií a tak prociťujeme vnitřní rezonanční prostor v nás. Pro mou práci jsou důležitá dechová a jemná rezonanční cvičení, která se postupně prolínají s přirozenou hlasovou technikou a improvizací. Zpívání propojuji s pohybem – tělo se tak postupně uvolňuje, „roztancuje“ a synchronizací s tímto pohybem dále zcela přirozeně proznívá. Každou lekci pak končíme písničkou, ve které fixujeme dosažené technické návyky.

Veškeré hledání, zkoušení a učení se se děje v atmosféře radosti, pohody, lásky a harmonie.

Na kurz je důležité přijít s otevřenou myslí a s důvěrou. Doporučuji vzít si s sebou lahev vody, karimatky jsou na místě. Těším se na vás! S láskou Markéta